Uskalla Unelmoida

Uskalla unelmoida on projekti, jolla kannustetaan aikuisuuden kynnyksellä olevia nuoria kuuntelemaan sisäistä ääntänsä, näkemään maailma mahdollisuutena ja etsimään rohkeasti omaa polkuaan. Unelmien laadulla ja niiden suuruudella tai pienuudella ei ole merkitystä – tärkeää on tulla niistä tietoisiksi ja tarttua niihin.

Nuoret ovat projektin keskiössä: he tuottavat yhteensä toistakymmentä lyhyttä videoteosta neljästä eri pääteemasta. Aikuisten rooli on saattaa prosessi alkuun ja luoda sen onnistumiselle puitteet. Konkreettisen tekemisen ja sisällön tuottamisen kautta unelmia käsitellään konkreettisesti ja niistä tulee todellisempia.

Keskeinen osa projektia on näkyvyys ja julkisuus, joka antaa myös nuorille kokemuksen mahdollisuudesta vaikuttaa ja saada äänensä esille. Videoteokset julkaistaan verkossa ja luovutetaan eduskunnassa järjestettävässä tilaisuudessa eduskunnan tulevaisuusvaliokunnalle. Projektista tehdään myös elokuva-alan opiskelijoiden toimesta prosessin dokumentoiva lyhytelokuva. Lisäksi medialle tiedotetaan projektista aktiivisesti.

Uskalla unelmoida toteutetaan kokonaan talkoovoimin – tavallaan se on myös osoitus siitä, että omalla työllä ja sitoutumisella ilman valmiita puitteita voi saada paljon aikaiseksi. Ensimmäiseen Uskalla unelmoida - projektiin osallistuu 300 nuorta neljästä eri koulusta.

Pääteemat

1. Saako Suomessa unelmoida?

Millaisiin unelmiin elämä Suomessa ohjaa? Mistä täällä ei saa unelmoida? Mikä Suomessa estää unelmoimasta? Millaisiin unelmiin yhteiskunta kannustaa?

2. “En mä onnistu kuitenkaan”

Voiko pelko estää unelmia? Mitä silloin pelätään? Mitä pelolle voi tehdä?

3. Mistä unelmat on tehty?

Mistä unelmat saavat alkunsa? Milloin unelmasta on tullu totta?

4. Tarinoita rohkeudesta

Mitä on rohkeus? Kuka on rohkea? Voiko rohkeutta harjoittaa?

Avainsanat

Unelmien avainsanat

Unelmissa mukana

Miltton
www.miltton.fi

Barabra
www.barabra.fi

Finnisch Technology Academy
www.taf.fi

Moonhill Oy
www.moonhill.fi

Helsingin saksalainen koulu
www.dsh.fi

Helsingin ranskalais-suomalainen koulu
www.hrsk.fi

Suomalais-venäläinen koulu
www.svk.edu.hel.fi

Eiran aikuislukio
www.eira.fi

Eduskunta
www.eduskunta.fi

Projektin kulku

8.10.
Aloitusseminaari

3-4 alustusta unelmista, rohkeudesta ja oman polun kulkemisesta. Esiintyjinä tunnettuja henkilöitä eri elämän aloilta. Videotyöpajojen käynnistys.

22.10. - 23.10.
TYÖPAJAT

Videoiden tuotanto

11.11.
LOPPUSEMINAARI SÄÄTYTALOLLA

Videoiden julkaisu ja luovuttaminen kansanedustajille. Loppukommentit – kannustusta eteenpäin